کارفرما:

گروه صنعتي فرد شاهين

زمینه فعالیت:

توربین گابیون – توری حصاری  – مفتولهای آرماتور بندی – سیم خاردار

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

ابعاد غرفه:  500×1100به ارتفاع 360

متریال مصرفی: نئوپان، ام دی اف، آهن، شیشه ، مفتول